Previament a venir a l’Institut, s’ha d’omplir el formulari de sol·licitud de matrícula

DILLUNS 3 juliolDIMARTS 4 juliolDIMECRES 5 juliolDIJOUS 6 juliolDIVENDRES 7 juliol
· Soldadura
· Sistemes microinformàtics i xarxes
· Videodiscjòquei i so ( asignats al torn de MATÍ)
· Rellotgeria
· Electromecànica de vehicles
· Carrosseria
· Conducció de vehicles
· Estètica i Bellesa
· Perruqueria
· Videodiscjòquei i so ( assignats al torn de TARDA)