Transport i Manteniment de Vehicles

PREUS DE LA MATRÍCULA

Els preu per curs/any dels cicles formatius és:

Cicles Formatius de Grau Mitjà: Preu de Centre (50,00€)
Cicles Formatius de Grau Superior: Preu de Centre (50,00€) + Preu Públic

El preu per curs/any dels PFI són gratuïts.

OFERTA FORMATIVA

Conducció de Vehicles de Transport per carretera (Grau Mitjà)

Electromecànica de vehicles (Grau Mitjà)

Carrosseria (Grau Mitjà)

Automoció – FP DUAL (Grau Superior)