Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.
Què s’apren El cicle d’Animacions 3D, jocs i entorns interactius proporciona els coneixements necessaris per generar animacions 2D i 3D de tot tipus de produccions audiovisuals i per desenvolupar productes multimèdia interactius integrant els elements i les fonts que intervenen en la seva creació.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuïts de la següent forma en horari de matí o tarda:

ISE0 – Animacions 3D, jocs i entorns interactius 

Torn matí (M) de 08:15 a 14:15 i Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D (99 hores) UF1. Recursos tècnics i humans
UF2. Acabament del projecte, capes i renders
MP2. Disseny, dibuix i modelatge per animació (198 hores) UF1. Principis de disseny i dibuix
UF2. Preproducció de l’animació
UF3. Modelatge
MP3. Animació d’elements 2D i 3D (132 hores) * UF1. Tècniques d’animació amb captura d’imatge fixa
UF2. Tècniques de captació de moviment
UF3. Animació 2D
UF4. Animació 3D
MP4. Color, il·luminació i acabats 2D i 3D (198 hores) UF1. Mapatge UV
UF2. Texturització 3D
UF3. Color i texturització 2D
UF4. Acabats 3D
UF5. Il·luminació
MP6. Realització de projectes multimèdia interactius (132 hores) UF1. Disseny d’interfície d’usuari
UF2. Disseny per a multimèdia interactiuva
UF3. Administració de mitjans digitals
UF4. Programació d’elements interactius
UF5. Elements interactius animats
MP9. Formació i orientació laboral UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP3. Animació d’elements 2D i 3D (112hores) * UF5. Rigging i animació de personatges
UF6. Partícules, simulacions i efectes
MP5. Projectes de jocs i entorns interactius (84 hores) UF1. Disseny i planificació del projecte
UF2. Producció i avaluació del projecte
MP7. Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu i videojocs (252 hores) UF1. Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu
UF2. Programació d’aplicacions multidispositiu
UF3. Disseny de videojocs
UF4. Desenvolupament de videojocs
UF5. Desenvolupament d’aplicacions multimèdia
UF6. Simulació d’entorns multidispositiu
MP8. Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals (140 hores) UF1. Configuració i manteniment dels equips
UF2. Realització de la postproducció
UF3. Generació i introducció d’efectes
UF4. Processos per a l’acabat i generació del màster
MP10. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP11. Projectes d’animacions 3D, jocs i entorns interactius (105 hores) UF1. Projecte d’animacions 3D, jocs i entorns interactius
MP12. Formació en centres de treball (383 hores) Formació en centres de treball
* Mòduls de 1r curs amb continuïtat a 2n curs
Sortides professionals
-Dissenv. d’aplicacions i productes audiovisuals multimèdia.
-Animador 2D i 3D.
-Tècnic d’efectes especials 3D.
-Modelador 3D, grafista digital i generador d’espais virtuals.
-Tècnic en sistemes i realització en multimèdia.
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp