ISE0 – CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius