Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per organitzar i supervisar la preparació, l’execució i el muntatge de qualsevol tipus de programa filmat/gravat o en directe, coordinant els mitjans tècnics i humans. Realitzar determinats productes audiovisuals.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de tarda:

 

ISA0 – Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Planificació de la realització en cinema i vídeo (165 hores) UF1. Planificació de la realització
UF2. Guió i càsting
UF3. Posada en escena
UF4. Recursos de producció i pla de rodatge
MP3. Planificació de la realització en televisió (132 hores) UF1. Estructura televisiva
UF2. Escaletes TV i pla de treball
UF3. Gestió dels recursos per a un programa de televisió
UF4. Planificació multicàmera de la posada en escena
MP5. Planificació del muntatge i postproducció d’audiovisuals (132 hores) UF1. Teoria i tècnica del muntatge
UF2. Formats i equips de postproducció
UF3. Preparació i captura dels materials de muntatge
UF4. Tècniques i eines de generació d’efectes i grafisme
MP7. Planificació de la regidoria d’espectacles i esdeveniments (132 hores) UF1. Projecte escènic
UF2. Posada en escena
UF3. Documentació tècnica artística i organitzativa
UF4. Planificació d’assajos
UF5. Adaptació de l’espectacle a nous espais
MP9. Mitjans tècnics audiovisuals i escènics (198 hores) UF1. Equips d’il·luminació i escenotècnia
UF2. Equipament de captació d’imatge
UF3. Equips de so
UF4. Mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera
UF5. Equipament de postproducció en projectes audiovisuals
UF6. Equipament tècnic en projectes multimèdia
UF7. Sistemes d’emissió i difusió
MP10. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP2. Processos de realització en cinema i vídeo (140 hores) UF1. Programació dels mitjans tècnics i humans
UF2. Organització i control del rodatge
UF3. Direcció d’assajos i proves
UF4. Direcció de l’enregistrament
UF5. Preparació per a la postproducció
MP4. Processos de realització en televisió (168 hores) UF1. Configuració dels equips tècnics del control
UF2. Pla de treball i minutat
UF3. Assaig i realització multicàmera
MP6. Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals (168 hores) UF1. Configuració i manteniment dels equips
UF2. Realització de la postproducció
UF3. Generació i introducció d’efectes
UF4. Processos per a l’acabat i generació del màster
MP8. Processos de regidoria d’espectacles i esdeveniments (112 hores) UF1. Preparació dels recursos tècnics i humans
UF2. Direcció i coordinació d’equips
UF3. Coordinació i execució de l’espectacle
UF4. Tancament i valoració de l’espectacle
MP11. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP12. Projecte de realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (105 hores) UF1. Projecte de realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
MP13. Formació en centres de treball (383 hores) Formació en centres de treball
Sortides professionals Coordinació del desenvolup. de la realització en productes AV.
-Coord. de la realització en productes multimèdia.
-Muntatge/edició i postproducció d’audiovisuals. 
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp