Contacta’ns​

L’horari de l’Institut és de 08:15 a 21:00 hores. Durant aquest interval la consergeria dóna informació bàsica a aquelles persones que ho desitgin.

Si el que necessiteu és gestionar algun tràmit acadèmic, l’horari d’oficina és de 09:00 a 13:00h hores tots els matins de dilluns a divendres i, també els dilluns i dimecres a la tarda de 15:00 a 16:30 hores, exepte al JULIOL que serà només al matí de 9:00 a 13:00h.

L’horari lectiu dels cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior és: en règim de matí de 08:15 a 14:15 hores  i en règim de tarda de 15:00 hores a 21:00 hores

@Institut

 • Telèfon del centre: 93.223.25.66

 • Informació general: inslamerce@xtec.cat

 • Secretaria: secretaria@lamerce.com

@ Departaments

 • Escola Empresa:

  • Fct: fct@lamerce.com
  • Dual: dual@lamerce.com
 • PFI:

  • Telèfon: 93.223.25.66
  • Telèfon: 93.223.79.33