Calendari
INSTRUCCIONS

El calendari del procés consta de 4 pasos anomenats A, B, C i D, que són: A) el lliurament de la documentació per participar en la convocatòria, B) el procés d’admissió a la convocatòria, C) el procés de selecció de les persones, entre les i els admesos, que participaran en la convocatòria i  D) l’acceptació per part de les seleccionades/nats de la Beca Erasmus i lliurament de la documentació addicional.

És important prendre nota de les dates publicades, ja que no s’acceptaran excepcions fora de termini.

Calendari per a grau mitjà (curs 23-24)

A

Lliurement de la documentació esmentada en el punt I.2. de la convocatòria.

Del 23/10 al 6 de novembre de 2023.

B

Procés d'admissió a l'Erasmus+
Consultar en cada pestanya les dades.

C

Procés de selecció.
Consultar en cada pestanya les dades.

D

Acceptació de la Beca Erasmus, signatura conformitat de transferència bancària, compromís mobilitat Erasmus+ i lliurament de la documentació addicional.

de l’11 al 13 de desembre.

INSTRUCCIONS

El calendari del procés consta de 4 pasos anomenats A, B, C i D, que són: A) el lliurament de la documentació per participar en la convocatòria, B) el procés d’admissió a la convocatòria, C) el procés de selecció de les persones, entre les i els admesos, que participaran en la convocatòria i  D) l’acceptació per part de les seleccionades/nats de la Beca Erasmus i lliurament de la documentació addicional.

És important prendre nota de les dates publicades, ja que no s’acceptaran excepcions fora de termini.

Calendari per a grau superior (curs 23-24)

A

Lliurement de la documentació esmentada en el punt I.2. de la convocatòria.

Del 20 al 27 de novembre

B

Procés d'admissió a l'Erasmus+
Consultar en cada pestanya les dades.

C

Procés de selecció.
Consultar en cada pestanya les dades.

D

Acceptació de la Beca Erasmus i lliurament de la documentació addicional.

Del 15 al 17 de gener de 2024.

Convocatòries

Consulta les convocatòries en curs i els seus detalls.

Procediments

Consulta els procediments per participar en les convocatòries.

Documents

Aquí pots trobar els diferents documents que es demanen.

Resolucions

Consulta les resolucions sobre les convocatòries en curs.

internacional@lamerce.com