Perfil del Contractant

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual de l’Institut Mare de Déu de la Mercè de Barcelona amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Tota interpretació dels plecs de les licitacions s’ha de fer sobre la base de l’edició impresa disponible a la seu de l’òrgan contractant