Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Graduat en educació secundària, FP1, que hagin superat la prova d’accés a CFGM o que hagin superat el curs d’accés a grau mitjà.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per realitzar les operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de matí:

TM10 – Electromecànica de vehicles

Torn matí (M) de 08:15 a 14:15

 

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

M1 Motors (165 hores) UF1. Motors: funcionament i components
UF2. Verificació de motors
UF3. Diagnosi d’avaries i manteniment dels motors
M2 – Sistemes auxiliars del motor (198 hores) UF1. Combustibles i sistemes anticontaminació
UF2. Sistemes auxiliars dels motors. Gestió i funcionament
UF3. Verificació dels sistemes auxiliars
UF4. Diagnosi i manteniment dels sistemes auxiliars
 M3 – Circuits de fluids, suspensió i direcció (165 hores) UF1. Circuits pneumàtics i hidràulics
UF2. Sistemes de suspensió i direcció
UF3. Diagnosi i manteniment dels sistemes de direcció i suspensió
 M5 – Sistemes de càrrega, engegada i motors elèctrics (165 hores) UF1. Principis electrotècnics bàsics
UF2. Circuits elèctrics bàsics: simbologia i esquemes
UF3. Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi
UF4. Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi
 M8 – Mecanització bàsica (99 hores) UF1. Dibuix tècnic i traçat de peces
UF2. Mecanitzat manual de peces
UF3. Soldadura
 M9 – Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

M4 – Sistemes de transmissió i frenada (165 hores) UF1. Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi
UF2. Transmissions automàtiques. Funcionament, verificació i diagnosi
UF3. Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi
M6 – Circuits elèctrics auxiliars del vehicle (165 hores) UF1. Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars
UF2. Xarxes de comunicacions
UF3. Diagnosi i manteniment dels sistemes elèctrics
M7 – Sistemes de seguretat i confortabilitat (165 hores) UF1. Sistemes de seguretat. Funcionament, verificació i diagnosi
UF2. Sistemes de confortabilitat. Funcionament, verificació i diagnosi
UF3. Diagnosi i manteniment dels sistemes de seguretat i confortabilitat
UF4. Manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants
M10 – Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)  UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
M11 – Anglès tècnic (99 hores)  UF1. Anglès tècnic
M12 – Síntesi (66 hores)  UF1. Síntesi
M13 – Formació en centres de treball (383 hores)  Formació en centres de treball
Sortides professionals -Mecànic d’automòbils, motocicletes i vehicles pesats.
-Mecànics d’equips dièsel.
-Mecànic de maquinària agrícola i d’obres públiques.
-Instal·lador d’accessoris.
-Electricista d’automòbils.
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp