Alumnat

Carnet d’estudiant

Declaracions responsables i autorització – COVID-19

Cita prèvia

  • Cita prèvia per recollir les pertinències de la taquilla (Es podrà recollir el material a partir de l’1 d’octubre).
  • Cita prèvia a secretaria: per recollir títols (ja pagats) i per recollir certificats (ja demanats)

Matrícula – 2n pagament

Convalidacions

Enquestes