FMC0 – CFGS Disseny en fabricació mecànica perfil Desenvolupament virtual de l’automòbil