Resolucions
internacional@lamerce.com

Per a grau mitjà

Resolucions curs 2021-2022

C

Procés de selecció

Publicació de la relació definitiva de les persones admeses i excloses de GM i la concessió de les beques/ajudes. Enllaç d’accés.

Publicació de la relació provisional de la puntuació de GM. Enllaç d’accés.

B

Procés d'admissió

Publicació de la relació definitiva de les persones admeses i excloses de GM. Enllaç d’accés.

Publicació de la relació provisional de les persones admeses i excloses de GM. Enllaç d’accés.

Per a grau Superior

Resolucions curs 2021-2022

C

Procés de selecció

Publicació de la relació definitiva de les persones admeses i excloses de GS i la concessió de les beques/ajudes dels projectes Erasmus+ 2019-1-ES01-KA103-063193 i 2020-1-ES01-KA103-081190. Enllaç d’accés.

Publicació de la relació provisional de la puntuació de GS. Enllaç d’accés.

B

Procés d'admissió

Publicació de la relació definitiva de les persones admeses i excloses de GS. Enllaç d’accés.

Publicació de la relació provisional de les persones admeses i excloses de GS. Enllaç d’accés.

Per a PTT-PFI

Resolucions anteriors

Per a grau mitjà

Resolucions curs 2019-2020

publicació de les persones amb la puntuació final i la concessió
d’una beca per l’alumnat de FP de Cicles Formatius de Grau Mitjà (Vocational Education and
Training), de l’especialitat d’Estètica i Bellesa. Enllaç d’accés.

Resolucions anteriors

Per a grau Superior

Resolucions anteriors

Per a PTT-PFI

Resolucions curs 2019-2020

Publicació de la persona amb la puntuació final i concessió d’una beca. Enllaç d’accés.

Convocatòries

Consulta les convocatòries en curs i els seus detalls.

Procediments

Consulta els procediments per participar en les convocatòries.

Calendari

Consulta les dates de les convocatòries en curs.

Documents

Aquí pots trobar els diferents documents que es demanen.

Encara tens dubtes?

Volem donar el millor servei possible, intenta consultar els teus dubtes en aquesta WEB i si no trobes les respostes, contacta'ns.
internacional@lamerce.com