Assessoria d’imatge personal i corporativa

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per potenciar la imatge personal i adequar tots els aspectes de la seva presència, el comportament i l’entorn a les diferents situacions, conductes i activitats.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de mati:

IPA0 – Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa

Torn matí (M) de 08:15 a 14:15

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

 MP1. Assessoria cosmètica (132 hores) UF1. La pell i els seus annexos
UF2. Cosmètica per a la pell i els seus annexos
UF3. Estudi cosmètic
UF4. Perfumeria cosmètica
 MP2. Disseny d’imatge integral (132 hores) UF1. Recursos per a l’estudi integral de la imatge
UF2. Estudi integral de la imatge
 MP3. Estilisme en vestuari i complements (165 hores)* UF1. Estilisme en el vestir
UF2. Evolució dels canons estètics
UF3. Moda contemporània
MP6. Usos socials (66 hores) UF1. Protocol social
UF2. Usos a taula
 MP7. Assessoria estètica (132 hores) UF1. Estudi de tractaments estètics
UF2. Estudi de maquillatge
 MP8. Habilitats comunicatives (132 hores) UF1. Comunicació i habilitats comunicatives
UF2. Estudi de les habilitats comunicatives
 MP11. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

2n Curs

  MP3. Estilisme en vestuari i complements (99 hores)* UF4. Vestuari i complements
UF5. Estudi del vestuari i els complements
 MP4. Assessoria de perruqueria (132 hores) UF1. Estudi capil·lar
UF2. Disseny d’estils d’imatge
 MP5. Protocol i organització d’esdeveniments (198 hores) UF1. Protocol institucional
UF2. Protocol empresarial
UF3. Organització d’esdeveniments
 MP9. Imatge corporativa (66 hores) UF1. Identitat corporativa
UF2. Estudi de la imatge corporativa
 MP10. Direcció i comercialització (132 hores) UF1. L’empresa d’imatge personal
UF2. Plans de venda, comercialització i comunicació empresarial
UF3. Protocol d’atenció als clients
 MP12. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
 MP13. Projecte d’assessoria d’imatge personal i corporativa (99 hores) UF1. Projecte d’assessoria d’imatge personal i corporativa
MP14. Formació en centres de treball (350 hores) Formació en centres de treball
* Mòduls de 1r curs amb continuïtat a 2n curs
Sortides professionals -Director artístic dels establiments de perruqueria.
-Assessor d’imatge.
-Estilista en publicacions de moda i en publicitat
-Seleccionador de personal.
-Formador de personal.
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp