PREUS DE LA MATRÍCULA

Els preu per curs/any dels cicles formatius és:

Cicles Formatius de Grau Mitjà: Preu de Centre (50,00€)
Cicles Formatius de Grau Superior: Preu de Centre (50,00€) + Preu Públic*

* En les matrícules que es fan en el procés de preinscripció i matrícula el preu públic es pot fraccionar (meitat al juliol i meitat al setembre)

El preu per curs/any dels PFI són gratuïts.