Nova oferta formativa

Des del Departament d’Imatge personal presentem la nova oferta formativa del Grau Superior de Sistemes d’Estètica integral i Benestar. 

Podeu veure la fitxa dels estudis en aquest enllaç.

Aquests estudis capaciten per dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i realitzar tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, tot assegurant la qualitat, la prevenció de riscs laborals i la gestió ambiental.

La duració és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmic

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • esteticista
 • director tècnic o directora tècnica en empreses d’estètica, àrees d’imatge personal i balnearis;
 • tècnic o tècnica en tractaments estètics integrals;
 • especialista en tècniques d’hidroestètica;
 • tècnic o tècnica en micropigmentació;
 • tècnic o tècnica en depilació mecànica i avançada;
 • tècnic o tècnica en aparells d’estètica;
 • especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada;
 • tècnic o tècnica en massatges estètics;
 • tècnic o tècnica en drenatge limfàtic estètic;
 • treballador qualificat o treballadora qualificada en centres de medicina i cirurgia estètica;
 • tècnic o tècnica comercial;
 • assessor o assessora en estètica i cosmètica;
 • formador tècnic o formadora tècnica en estètica.