Últim pas

Les persones seleccionades han de presentar via Google Classroom, la documentació indicada en aquesta pàgina.

Data límit per presentar la documentació

No hi ha cap data disponible - no hi ha convocatòria en curs.

Documents a presentar

  1. DNI, NIE i/o Passaport escanejat.
  2. Carta de compromís omplerta i signada.
  3. Conveni de subvenció Erasmus+.
  4. En el cas dels menors d’edat: autorització del responsable o tutor signada i la declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors degudament omplerta, segellat i signat.
  5. Dades bancàries. Ha d’aparèixer el titular del compte, nombre del banc i el codi internacional IBAN i BIC (SWIFT).
  6. Fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea o el resguard de la tramitació de la mateixa.
  7. Training agreement.
  8. Si aplica, acord de formació en el centre de treball a l’estranger (FCT).

Si hi hagués qualsevol problema amb el lliurament de la documentació, enviar un email a internacional@lamerce.com

Encara tens dubtes?

Volem donar el millor servei possible, intenta consultar els teus dubtes en aquesta WEB i si no trobes les respostes, contacta'ns.
internacional@lamerce.com