La Mercè

Coeducació i Igualtat de gènere

Des del Consell Escolar de l’institut volem potenciar la igualtat real d’oportunitats i que es valori indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les persones, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, panfòbics, transfòbics, androcèntrics o xenofòbics; volem acabar amb les actituds discriminatòries per raó de l’orientació sexual o la identitat de gènere, així com per la procedència o la cultura.

Som conscients que encara estem molt lluny d’aconseguir-ho com a societat, però també sabem que estem avançant cap a millor cada dia.

Per poder continuar avançant convidem a tot el claustre, a l’alumnat, al PAS i a la resta de persones de l’institut a treballar amb perspectiva de gènere, amb l’objectiu de reflexionar-hi per trobar línies d’acció que permetin prevenir i resoldre les desigualtats.

I és des d’aquesta visió que us adjuntem diferents recursos, enllaços i elements d’ajuda.  

Bústia Lila La Mercè

per a l’atenció de la violència de gènere al nostre institut

Contactes i Telèfons

... en casos de violència de gènere

Recursos

per combatre la violència de gènere al nostre institut

Tipus de Violència

vinculades al gènere o l’orientació sexual

Actualitat

sobre temes de gènere, feminisme i orientació sexual