Electricitat i Electrònica

PREUS DE LA MATRÍCULA

Els preu per curs/any dels cicles formatius és:

Cicles Formatius de Grau Mitjà: Preu de Centre (50,00€)
Cicles Formatius de Grau Superior: Preu de Centre (50,00€) + Preu Públic

El preu per curs/any dels PFI són gratuïts.

OFERTA FORMATIVA

Instal·lacions de telecomunicacions (Grau Mitjà) – no continua el curs 2020-2021

Sistemes de telecomunicació i informàtics (Grau Superior)