Formació Dual

INFORMACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL AL CENTRE

 1. L’Institut Mare de Déu de la Mercè ofereix Formació Professional en alternançaen la modalitat Dual, dels cicles:

Família Professional

Cicle formatiu

Electricitat i electrònica

 • CFGS Sistemes de telecomunicacions iinformàtics

Fabricació mecànica

 • CFGS Disseny en fabricació mecànica

Informàtica i comunicacions

 • CFGS Administració de sistemes informàtics ixarxes

 • CFGS Desenvolupament d’aplicacionsweb

Transport i manteniment de vehicles

 • CFGSAutomoció

D’acord amb la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la Formació Professional en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial i pel conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Ensenyament i les empreses col·laboradores de cada sector.

 1. La formació en alternança permet fer una estada remunerada en una empresa, a través de la qual poden ser avaluades i reconegudes acadèmicament, de forma total o parcial, algunes unitats formatives a partir dels aprenentatgesassolits

 2. Entre d’altres novetats, aquesta formaciócomporta:

  • Cursar el mòdul de formació en centres de treball (FCT) a partir del segon o tercer trimestre del primer cursacadèmic.

  • Compatibilitzar les classes al centre educatiu amb l’estada a l’empresa, a través d’una beca formativa o un contracte laboral, a partir de finals de juny o principis de juliol del primer curs i durant tot el segoncurs.

 3. Si, per circumstàncies imprevistes sobrevingudes per la situació socioeconòmica, les empreses participants no poden complir els acords subscrits amb el Departament d’Ensenyament, aquestes queden eximides de qualsevolresponsabilitat.

El centre haurà d’informar els alumnes i haurà de prendre les mesures adequades per cercar noves empreses o impartir la formació en el mateix centre.