E-FACT

Factura electrònica

Segons la Llei 25/2012, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015, les factures que es presentin davant les administracions públiques han de ser electròniques i s’han de presentar en un dels punts generals d’entrada de factures electròniques.

Per tal de donar tota la informació sobre la facturació electrònica, el Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya facilita una web on trobareu tots els continguts relacionats amb aquesta nova normativa que us seran d’utilitat.

Web de la Generalitat de Catalunya sobre la factura electrònica

Dades fiscals

Institut Mare de Déu de la Mercè
carrer Motors 122-130 (08040 Barcelona)
NIF: Q5855372H

Dades per emetre factures electròniques a l’Institut Mare de Déu de la Mercè (codis DIR3)

  • Oficina comptable: A09018876 Intervenció General (Rambla Catalunya, 19-21  08007 Barcelona)
  • Òrgan gestor: A09002976 Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-204  08021 Barcelona)
  • Unitat tramitadora: A09002976 Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-204  08021 Barcelona)