Preinscripcions per al curs 2021-2022

Setembre 2021

3a Fase d’assignació de places del procés extraordinari d’admissió:

 • Publicació de la llista d’admesos: Cicles formatius de grau mitjà: 17 de setembre | Cicles formatius de grau superior: 24 de setembre.

Admesos 3a fase: Grau Mitjà (17.09.2021)

Admesos 3a fase: Grau Superior (17.09.2021)


 • S’obre una 3a fase de presentació de sol·licituds per als cicles que quedin vacants i les noves línies adjudicades.

Calendari de presentació de sol·licituds
Cicles formatius de Grau Mitjà: del 8 al 10 de setembre
Cicles formatius de Grau Superior: del 8 al 21 de setembre

 • S’haurà de presentar una sol·licitud a la Secretaria de l’Institut del 8 al 10 de setembre: sol·licitud (enllaç actiu a partir del dia 8) juntament amb la documentació corresponen
  Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent:

1.- Documentació d’identificació personal
– L’original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.
Si l’alumne/a és menor d’edat cal presentar també:
– L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
– L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.

2.- Documentació acreditativa del requisit acadèmic i del criteri de prioritat
– Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d’accés.
– Si escau, resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior, segons correspongui, per al curs 2021/22.

Informació gencat.cat: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Informació Procés extraordinari d’admissió 3a fase (punt 5 final de la pàgina) Grau Mitjà: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

Informació Procés extraordinari d’admissió 3a fase (punt 5 final de la pàgina) Grau Superior: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/


Un cop finalitzada la matrícula i la llista d’espera, les vacants que hagin quedat es publiquen en aquest web i en el web de cada centre el 2 de setembre de 2021.

Publicació de vacants a 01/09/2021:

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

Quins són els passos a seguir per a la segona fase d’admissió?

 • Els alumnes que podeu participar en aquesta segona fase d’admissió sou aquells que vau participar i no vau obtenir plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d’espera. Si compliu aquests requisits rebreu un correu electrònic amb un enllaç.
 • El període per presentar l’ampliació de sol·licituds en aquesta segona fase és del 2 al 6 de setembre de 2021.
 • Per accedir-hi cal que t’identifiquis amb el codi de sol·licitud i el teu DNI si ets major d’edat, o el del teu tutor referent si ets menor d’edat.
 • Pots introduir fins a cinc peticions més d’entre els centres i cicles amb oferta de vacants en la segona fase d’admissió. En aquestes segons fase d’admissió les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjans dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés.
 • Pots consultar les assignacions finals en aquest web o al web del centre a partir del 7 de setembre de 2021.
 • Adjudicacions de plaça segona fase (7/09/2021)
 • La matrícula es podrà fer online del 8 al 10 de setembre aquí: mitjançant el vostre codi de preinscripció.

 

Cicles de grau mitjà de formació professional

Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021

Procés de preinscripció i matrícula Grau Mitjà: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

Calendari i terminis Grau Mitjà: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/informat/calendari/

Requisits d’accés: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/informat/criteris-assignacio/

Oferta Inicial de places Grau Mitjà

Llistats amb el barem provisional: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 08/06/2021

Consulta online: Consulta la llista de sol·licituds
Les reclamacions (del 9 al 15 de juny)
es poden presentar des de la mateixa consulta de resultats telemàtica, ja que hi ha un enllaç a un model de reclamacions “pdf” i un enllaç per adjuntar la reclamació i la documentació que correspongui.

En el cas que la persona interessada no hagi sortit a la llista amb la puntuació provisional, també podrà presentar una reclamació des del web preinscripcio.gencat.cat, apartat “Fes el seguiment de la teva sol·licitud“.

Llistats amb el barem definitiu resoltes les reclamacions: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem definitiu, resoltes les reclamacions a 18/06/2021

Publicació de llistes ordenades (23/06/2021): Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada.

Publicació de les llistes d’admesos (09/07/2021): Pulbicació de la llista de sol·licituds que han obtingut la plaça a l’Institut Mare de Déu de la Mercè

Publicació de la llista d’alumnes que ha fet la preinscripció a la Mercè, el Centre on s’ha assignat la placa i l’Ensenyament assignat (si està en blanc, no heu obtingut plaça en cap centre sol·licitat)

Publicació de la llista d’espera de preinscripció

 • Accés a l’aplicació per a la matrícula (Actiu del 12 al 16 de juliol): 
   • Per accedir has d’introduir el codi de Sol·licitud de preinscripció sencer: PRE21-XXXXX
   • Totes les matrícules realitzades a partir del 28 de Juliol es pagaran íntegrament al setembre.
   • Manual per fer la matrícula

Cicles de grau superior de formació professional 

Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021

Procés de preinscripció i matrícula Grau Superior: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/

Calendari i terminis Grau Superior: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/calendari/

Requisits d’accés: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/criteris-assignacio/

Oferta Inicial de places Grau Superior

Llistats amb el barem provisional* (23/06/2021) (25/06/2021 ->LLISTAT CORREGIT): Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional

*( L’alumnat a qui no se li hagi recuperat la nota haurà de demanar al seu centre un certificat amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats per a l’accés, que hauran d’annexar digitalitzat a la reclamació que es podrà presentar des de la consulta de resultats de l’OVT o des del web preinscripció.gencat.cat des de les 13h del 23 de juny al 30 de juny).

Consulta online: Seguiment de la sol·licitud
Les reclamacions (des de les 13h del 23 de juny al 30 de juny)
es poden presentar des de la mateixa consulta de resultats telemàtica, ja que hi ha un enllaç a un model de reclamacions “pdf” i un enllaç per adjuntar la reclamació i la documentació que correspongui.

En el cas que la persona interessada no hagi sortit a la llista amb la puntuació provisional, també podrà presentar una reclamació des del web preinscripcio.gencat.cat, apartat “Fes el seguiment de la teva sol·licitud“.

Llistats amb el barem definitiu resoltes les reclamacions (05/07/2021): Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem definitiu, resoltes les reclamacions a 05/07/2021

Publicació de llistes ordenades (08/07/2021): Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 08/07/2021 

Publicació de les llistes d’admesos (16/07/2021): Pulbicació de la llista de sol·licituds que han obtingut la plaça a l’Institut Mare de Déu de la Mercè

Publicació de la llista d’alumnes que han fet la preinscripció a la Mercè, el Centre on s’ha assignat la placa i l’Ensenyament assignat (si està en blanc, no heu obtingut plaça en cap centre sol·licitat)

Publicació de la llista d’espera de preinscripció

 • Accés a l’aplicació per a la matrícula (Actiu del 19 al 23 de juliol): 
   • Per accedir has d’introduir el codi de Sol·licitud de preinscripció sencer: PRE21-XXXXX
   • Totes les matrícules realitzades a partir del 28 de Juliol es pagaran íntegrament al setembre.
   • Manual per fer la matrícula

PFI

Presentació de sol·licituds: del 10 al 25 de maig de 2021: Atendrem amb cita prèvia (93 223.79.33 o bé al 93 223.25.66)

Accés a la preinscripció i matrícula de Programes de formació i inserció (PFI). Curs 2021/2022

Més informació:

Informació general de la preinscripció (web Estudiar a Catalunya)

Preu de la matrícula dels cicles formatius

Nou web Tria educativa on trobaràs tota la informació dels cicles formatius i on es responen moltes qüestions que us podeu plantejar:

Oferta Formativa Institut Mare de Déu de la Mercè

Homologació

Homologación de títulos y estudios hechos en el extranjero con los títulos equivalentes españoles