Il·luminació , captació i tractament d’imatge

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per definir i obtenir imatges fixes o mòbils, en qualsevol suport o format, per mitjans fotogràfics, cinematogràfics, o videogràfics i il·luminar espais escènics.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de matí:

ISB0 – Il·luminació , captació i tractament d’imatge 

Torn matí (M) de 08:15 a 14:15

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Planificació de càmera en audiovisuals (132 hores) UF1. Llenguatge i expressió audiovisual
UF2. Tecnologia d’equipament de càmera
UF3. Planificació de les operacions de càmera
UF4. Fluxos de treball d’equip de càmera
MP4. Luminotècnia (132 hores) UF1. Tecnologia i planificació d’instal·lacions d’il·luminació
UF2. Instal·lació elèctrica, cablatge i manteniment d’equips d’il·luminació
UF3. Muntatge de la il·luminació d’espectacles en viu
UF4. Muntatge de la il·luminació per audiovisuals
MP5. Control de la il·luminació (132 hores) UF1. Narrativa audiovisual de la il·luminació
UF2. Manipulació tècnica i expressiva de la il·luminació
UF3. Control de la il·luminació en espectacle en viu
UF4. Control de la il·luminació en la presa i postproducció audiovisuals
MP6. Projectes fotogràfics (99 hores) UF1. Disseny i posada en escena d’un projecte fotogràfic
UF2. Pla de treball, recursos i organització de l’empresa fotogràfica
MP8. Tractament fotogràfic digital (132 hores) UF1. Preparació, manteniment i ajustos dels dispositius digitalitzadors
UF2. Preparació d’originals i procés de digitalització d’imatges fotogràfiques
UF3. Tractament d’imatges fotogràfiques mitjançant aplicacions informàtiques
UF4. Creació de muntatges digitals i gràfics vectorials
MP10. Enregistrament i edició de reportatges audiovisuals (165 hores) UF1. Estructura narrativa i planificació del reportatge
UF2. Captació i registre audiovisual en realització de reportatges
UF3. Edició de reportatges
MP11. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP2. Presa d’imatge audiovisual (196 hores) UF1. Control de l’exposició i ajustos dels paràmetres de càmera
UF2. Posicionament i moviment de càmera
UF3. Tècniques d’enregistrament amb una sola càmera
UF4. Tècniques d’enregistrament multicàmera
MP3. Projectes d’il·luminació (112 hores) UF1. Avaluació dels projectes d’il·luminació
UF2. Il·luminació d’espectacles en viu
UF3. Il·luminació per audiovisuals
UF4. Realització del pla d’il·luminació
MP7. Presa fotogràfica (168 hores) UF1. Preparació de la presa fotogràfica
UF2. Il·luminació, control de l’exposició i presa fotogràfica
UF3. Presa fotogràfica en projectes de retrat i moda
UF4. Presa fotogràfica en projectes de reportatge
UF5. Presa fotogràfica en projectes de bodegó i publicitat
MP9. Processos finals fotogràfics (84 hores) UF1. Gestió, realització i retoc de còpies fotogràfiques
UF2. Acabat i presentació d’originals en suports físics i digitals
UF3. Conservació, manteniment i arxiu d’imatges fotogràfiques
MP12. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP13. Projecte de càmera, il·luminació i fotografia (100 hores) UF1. Projecte d’il·luminació, captació i tractament d’imatge
MP14. Formació en centres de treball (383 hores) Formació en centres de treball
Sortides professionals Fotògraf.
-Tècnic en càmera de vídeo, televisió i cinema.
-Tècnic en il·luminació de cinema, vídeo, televisió i espectacles.
-Tècnic en imatge.
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp