Coeducació i Igualtat de gènere

Contactes d'interès

en casos de violència de gènere

Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

Els PIAD són serveis públics, gratuïts i confidencials de l’Ajuntament de Barcelona on s’ofereix informació, assessorament i orientació a les dones en diferents àmbits. També s’ofereixen serveis gratuïts d’atenció psicològica i assessorament jurídic.

Telèfon de contacte: 900 922 357 (gratuït)
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 hores i divendres de 9.00 a 16.00 hores
Correu electrònic: piad_santsmontjuic@bcn.cat

OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ (OND)

L’OND actua en situacions de discriminació per raó d’edat, identitat de gènere, orientació sexual, origen, religió, llengua, nacionalitat, salut, discapacitat o situació socioeconòmica, entre altres. Aquestes discriminacions poden convertir-se en delictes d’odi, però també es manifesten de maneres més subtils i invisibles.

Telèfon de contacte: 934 132 000
Horari:
  Dilluns i divendres:  de 9 a 14 h. Dimarts i dimecres:  de 9 a 18 h. Dijous:  de 9 a 19 h.

Línia d'atenció contra la violència masclista (GENCAT)

El servei d’atenció contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia. S’hi pot accedir per telèfon i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones.

Telèfon de contacte: 900 900 120 (gratuït)
Horari: 24 hores

Centre LGTBI de Barcelona

El Centre LGTBI de Barcelona és l’equipament de referència en temàtica LGTBI (Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals).

La comunitat LGTBI i la resta de la ciutadania disposen d’un equipament públic transversal des d’on s’ofereix un ampli catàleg de serveis d’informació, orientació i atenció directa, en coordinació amb les entitats i les diverses administracions.

A més, el Centre desenvolupa un programa cultural, d’acció comunitària i sensibilització obert a tota la societat, i que complementa les activitats que promouen les diverses entitats que fan ús d’aquest equipament de manera permanent o puntual.

El Centre LGTBI de Barcelona esdevé, així, un punt de trobada, reflexió i visibilitat sobre la diversitat sexual i de gènere.

Institut Català de les Dones ICD
(GENCAT)

L’Institut Català de les Dones és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Igualtat i Feminismes, que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques per a l’equitat de gènere que desenvolupa l’Administració de la Generalitat, a partir de les competències exclusives que atorga l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

Coeducació i Igualtat de gènere

Institut Mare de Déu de la Mercè

Bústia Lila La Mercè

per a l’atenció de la violència de gènere al nostre institut

Recursos

per combatre la violència de gènere al nostre institut

Tipus de Violència

vinculades al gènere o l’orientació sexual

Actualitat

sobre temes de gènere, feminisme i orientació sexual