Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Graduat en educació secundària, FP1, que hagin superat la prova d’accés a CFGM o que hagin superat el curs d’accés a grau mitjà.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per realitzar les operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de matí:

TM20 – Carrosseria

Torn matí (M) de 08:15 a 14:15

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

 MP1. Elements amovibles (165 hores) UF1. Elements amovibles exteriors
UF2. Elements amovibles interiors
UF3. Llunes del vehicle
UF4. Principis elèctrics i els seus sistemes bàsics
UF5. Sistemes mecànics bàsics
 MP2. Elements metàl·lics i sintètics (165 hores) UF1. Materials metàl·lics
UF2. Conformació d’elements metàl·lics no estructurals
UF3. Conformació d’elements d’alumini no estructurals
UF4. Reparació d’elements plàstics i compostos
 MP3. Elements fixos (198 hores) UF1. Elements fixos enganxats i engrapats
UF2. Desmuntatge d’elements fixos soldats
UF3. Equips de soldadura
UF4. Substitució d’elements fixos no estructurals
 MP4. Preparació de superfícies (198 hores) UF1. Principis de la corrosió i imprimacions
UF2. Productes de protecció per revestiment
UF3. Igualació de superfícies
UF4. Preparació de superfícies
 MP8. Mecanització bàsica (66 hores) UF1. Dibuix tècnic i traçat de peces
UF2. Mecanització manual de peces
 MP9. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

2n Curs

 MP5. Elements estructurals del vehicle (198 hores) UF1. Deformacions de carrosseries i xassissos
UF2. Bancades: col·locació de carrosseries o xassissos
UF3. Reparacions: tirs frontals i posteriors
UF4. Reparacions: tirs laterals
 MP6. Embelliment de superfícies (198 hores) UF1. Tècniques d’emmascarament
UF2. Colorimetria i preparació de pintures
UF3. Tècniques d’aplicació de pintures
UF4. Tècniques de difuminar
UF5. Correcció de defectes i lliurament de vehicles
 MP7. Personalització i decoració de vehicles (99 hores) UF1. Franjats, aerografies i retolació
UF2. Decoració i retolació amb films autoadhesius
 MP10. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
 MP11. Anglès tècnic (99 hores) UF1. Anglès tècnic
 MP12. Síntesi (66 hores) UF1. Síntesi
 MP13. Formació en centres de treball (383 hores) Formació en centres de treball
Sortides professionals -Planxista reparador de carrosserires.
-Instal.lacions de llunes i muntador d’accessoris.
-Pintor de carrosseries.
Material i Llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp