Imatge i so

PREUS DE LA MATRÍCULA

Els preu per curs/any dels cicles formatius és:

Cicles Formatius de Grau Mitjà: Preu de Centre (50,00€)
Cicles Formatius de Grau Superior: Preu de Centre (50,00€) + Preu Públic

El preu per curs/any dels PFI són gratuïts.

OFERTA FORMATIVA

Vídeo discjòquei i so (Grau Mitjà)

Animacions 3D, jocs i entorns interactius (Grau Superior)

Il·luminació , captació i tractament d’imatge (Grau Superior)

Producció d’audiovisuals i espectacles (Grau Superior)

Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles(Grau Superior)

So per a audiovisuals i espectacles (Grau Superior)