Vídeo discjòquei i so

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Graduat en educació secundària, FP1, que hagin superat la prova d’accés a CFGM o que hagin superat el curs d’accés a grau mitjà.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per realitzar sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i portar a terme la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuit de la següent forma en horari de matí o tarda:

IS10 – Vídeo discjòquei i so

Torn matí (M) de 08:15 a 14:15 i Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Instal·lació i muntatge d’equips de so (132 hores) UF1. Infraestructures de so
UF2. Preinstal·lació elèctrica de sistemes sonors
UF3. Muntatge de sistemes de so
UF4. Connexió i manteniment en instal·lacions de so
MP2. Captació i enregistrament de so (132 hores) UF1. Sistemes de captació de so
UF2. Configuració del sistema de captació de so en produccions audiovisuals
UF3. Captació de so en produccions audiovisuals
UF4. Captació de so en directe
MP4. Preparació de sessions de vídeo discjòquei (165 hores) UF1. Selecció de tipologies musicals
UF2. Selecció de materials visuals
UF3. Elaboració de catàlegs de mitjans
UF4. Tècniques de programació de sales
UF5. Tècniques de promoció
MP7. Presa i edició digital d’imatge (231 hores) UF1. Digitalització d’originals analògics
UF2. Captació d’imatges digitals
UF3. Tractament i edició d’imatges de mapa de bits
UF4. Tractament i edició d’imatges vectorials
UF5. Edició de peces visuals per sessions d’animació musical i visual
MP8. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals
MP10. Anglès tècnic (99 hores) UF1. Anglès tècnic

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP3. Control, edició i mescla de so (198 hores) UF1. Ajust d’equips i programari de control, edició i mescla
UF2. Configuració de sistemes d’edició de so gravat
UF3. Realització i control de la mescla i el processat d’àudio
UF4. Muntatge i configuració de monitoratge
UF5. Planificació de projectes sonors
MP5. Animació musical en viu (231 hores) UF1. Organització d’arxius d’àudio
UF2. Planificació de la sessió
UF3. Instal·lació dels equips
UF4. Tècniques de mescla en sala
UF5. Tècniques de mescla per a programes de ràdio
MP6. Animació visual en viu (231 hores) UF1. Realització de visuals
UF2. Instal·lació i configuració de l’equip d’imatge
UF3. Instal·lació i configuració de l’equip luminotècnic
UF4. Mescla visual en viu
UF5. Actuació luminotècnica en viu
MP9. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP11. Síntesi (66 hores) UF1. Síntesi
MP12. Formació en centres de treball (350 hores) Formació en centres de treball
Sortides professionals
-Ajudant de muntatge de so en cinema.
-Discjòquei, Vídeo-joquei, Light-joquei.
-Ajudant de so en televisió.
-Microfonista.
-Ajudant de so en televisió.
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp