Coeducació i Igualtat de gènere

Recursos

per combatre la violència de gènere al nostre institut

Incorporar la perspectiva de gènere significa entendre que no només existeixen diferències biològiques, sinó també aquelles que sorgeixen a partir de factors socials i culturals. Aquests factors que operen, però s’ometen, ocasionen desigualtats de gènere.

Per comprendre i treballar el gènere i la diversitat, s’ha de trencar amb els preconceptes i nocions que es tenen sobre aquestes. Però els conceptes de gènere, sexe i orientació sexual poden generar molta confusió. Adjuntem una taula introductòria per començar a comprendre cada concepte.

Des de Metges del Món i l’Associació de Cooperació per la Pau s’impulsa Enfoquem en púrpura, un projecte feminista i antiracista que promou l’esperit crític cap a els productes audiovisuals que consumim.

Ús no sexista ni androcèntric de la llengua

Article de Mercè Otero-Vidal

Receptes per visibilitzar les dones en l'àmbit de l'educació

Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones

De la coeducació a la pedagogia feminista antiracista

Lídia Casanovas – UOC/ UPF Universitat Pompeu Fabra

Gènere i mitjans de comunicació

Joana Gallego – UAB Universitat Autònoma de Barcelona. Directora de l’Observatori per a la Igualtat i codirectora del Màster Gènere i Comunicació

Sobre la violència vicària

La Irantzu Varela amb el Pablo Iglesias

Coeducació i Igualtat de gènere

Institut Mare de Déu de la Mercè

Bústia Lila La Mercè

per a l’atenció de la violència de gènere al nostre institut

Contactes i Telèfons

... en casos de violència de gènere

Tipus de Violència

vinculades al gènere o l’orientació sexual

Actualitat

sobre temes de gènere, feminisme i orientació sexual