Coeducació i Igualtat de gènere

Recursos

per combatre la violència de gènere al nostre institut

Des de Metges del Món i l’Associació de Cooperació per la Pau s’impulsa Enfoquem en púrpura, un projecte feminista i antiracista que promou l’esperit crític cap a els productes audiovisuals que consumim.

Ús no sexista ni androcèntric de la llengua

Article de Mercè Otero-Vidal

Receptes per visibilitzar les dones en l'àmbit de l'educació

Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones

De la coeducació a la pedagogia feminista antiracista

Lídia Casanovas – UOC/ UPF Universitat Pompeu Fabra

Gènere i mitjans de comunicació

Joana Gallego – UAB Universitat Autònoma de Barcelona. Directora de l’Observatori per a la Igualtat i codirectora del Màster Gènere i Comunicació

Sobre la violència vicària

La Irantzu Varela amb el Pablo Iglesias

Coeducació i Igualtat de gènere

Institut Mare de Déu de la Mercè

Bústia Lila La Mercè

per a l’atenció de la violència de gènere al nostre institut

Contactes i Telèfons

... en casos de violència de gènere

Tipus de Violència

vinculades al gènere o l’orientació sexual

Actualitat

sobre temes de gènere, feminisme i orientació sexual