Informació General

L’horari dels cicles formatius és:
Torn matí (M) de 08:15 a 14:15
Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

Cicles de Grau Mitjà

Els estudis de grau mitjà tenen una durada de 2000 hores dividides en dos anys, dos cursos acadèmics, on en el segon curs es realitzaran pràctiques en empresa. Els estudis són gratuïts i només es cobra una taxa de 50 euros.

A continuació podeu veure tots els cicles de grau mitjà que s’imparteixen en el centre i el nombre de grups de cadascun d’ells (cada grup son 30 alumnes).

Cicles de Grau Superior

Els estudis de grau superior tenen una durada de 2000 hores dividides en dos anys, dos cursos acadèmics, on en el segon curs es realitzaran pràctiques en empresa.

A més a més, en alguns dels cicles de grau superior només s’ofereix la modalitat DUAL d’aquests estudis. Podeu trobar més informació sobre aquesta modalitat en el següent enllaç.

Els estudis de grau superior tenen un preu públic i una taxa de centre de 50 euros.

A continuació podeu veure tots els cicles de grau superior que s’imparteixen en el centre i el nombre de grups de cadascun d’ells (cada grup son 30 alumnes).

Famílies professionals

En aquesta secció trobareu la nostra oferta educativa agrupada per famílies professionals.

Per cadascuna d’elles trobareu els cicles de grau mitjà i de grau superior que s’ofereixen i a més a més diferents enllaços que us poden ser d’utilitat, com per exemple, el correu electrònic de la persona de referència per si teniu algun dubte sobre els estudis.