Caracterització i maquillatge professional

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per gestionar processos de caracterització, organitzar l’aprovisionament d’equips i productes dissenyar i organitzar projectes de caract., realitzar pròtesis, dissenyar i realitzar maquillatges professionals.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de tarda:

IPD0 – Caracterització i maquillatge professional 

Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

 MP1. Planificació i projectes (99 hores) UF1. Estudi de personatges
UF2. Planificació del procés de caracterització
 MP3. Maquillatge professional (198 hores) UF1. Maquillatge facial i corporal
UF2. Maquillatges de fantasia facial i/o corporal
 MP5. Creació de pròtesis facials i corporals  (231 hores) UF1. La demanda i l’espai de treball
UF2. Impressió i positivat
UF3. Calotes i animatronics
 MP6. Perruqueria per a la caracterització (165 hores) UF1. Canvis de forma temporal del cabell i pròtesis piloses
UF2. Coloració i tallada del cabell i pròtesis piloses
UF3. Pentinats i recollits
 MP9. Disseny gràfic aplicat (132 hores) UF1. Anatomia aplicada a la caracterització
UF2. Representació gràfica i tridimensional de personatges
UF3. Representació gràfica de la caracterització
 MP10. Productes de caracterització i maquillatge (99 hores)* UF1. Cosmètica en la caracterització
UF2. Cosmètics cutanis i productes complementaris
UF3. Cosmètics de perruqueria i ungles

2n Curs

 MP2. Caracterització de personatges (165 hores) UF1. El vestuari i la seva evolució
UF2. Planificació i organització del treball
UF3. Caracterització integral
 MP4. Efectes especials a través del maquillatge (99 hores) UF1. Adaptació de calotes
UF2. Treballs amb resines
UF3. Maquillatge d’efectes especials
 MP7. Postisseria (165 hores) UF1. Postisseria capil·lar i facial
UF2. Extensions i ornaments
 MP8. Disseny digital de personatges 2D 3D (66 hores) UF1. Protocol del disseny digital
UF2. Elaboració i presentació de dissenys 2D3D
MP10. Productes de caracterització i maquillatge (33 hores)* UF4. Productes de caracterització
 MP11. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals
 MP12. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)  UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
 MP13. Projecte de caracterització i maquillatge professional (66 hores)  UF1. Projecte de caracterització i maquillatge professional
MP14. Formació en centres de treball (317 hores) Formació en centres de treball
* Mòduls de 1r curs amb continuïtat a 2n curs
Sortides professionals -Cap de maquillatge per audiovisuals i actuacions escèniques.
-Especialista en pròtesis i efectes especials de caracterització.
-Persona que fa postissos, perruquer/a per caracterització
-Caracteritzador/a, dissenyador/a de personatges de caracterització.
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp