DOCUMENTACIÓ DE L’INSTITUT

Carta de compromís – darrera actualització: setembre 2017

Carta de Serveis – darrera actualització: setembre 2020

Projecte de Direcció – darrera actualització: setembre 2017

Projecte Educatiu de Centre (PEC) – darrera actualització: setembre 2020

Normativa d’organització i funcionament del Centre (NOFC) – darrera actualització: 21 desembre 2020

Política de Qualitat

Organigrama de l’Institut – darrera actualització: setembre de 2017

Pla de reobertura de centre – Setembre 2020

Model híbrid novembre 2020