DOCUMENTACIÓ DE L’INSTITUT

Carta de compromís – darrera actualització: setembre 2017

Carta de Serveis – darrera actualització: setembre 2020

Projecte de Direcció – darrera actualització: setembre 2021

Addenda Projecte de direcció – 2021-2025

Projecte Educatiu de Centre (PEC) – darrera actualització: setembre 2023

Normativa d’organització i funcionament del Centre (NOFC) – darrera actualització: 8 setembre 2023

Política de Qualitat 2022

Organigrama de l’Institut – darrera actualització: setembre de 2017