Un cop finalitzada la 2a fase de preinscripció als cicles formatius de grau mitjà, us informem que han quedat places vacants de:

Vacants Cicles Formatius de 1r curs de Grau Mitjà (actualització 06/09/2019)

  • CFPM FM10 – Soldadura i caldereria
  • CFPM FM21 – Mecanització (manteniment i reparació en rellotgeria)
  • CFPM IP20 – Estètica i bellesa (TARDA)

Vacants Cicles Formatius de 1r curs de Grau Superior (actualització 06/09/2019)

  • FPS EED0 – Sistemes de telecomunicacions i informàtics
  • CFPS FMC0 – Disseny en fabricació mecànica
  • CFPS ICC0 – Desenvolupament d’aplicacions web

Si un interesés matricular-vos en algun d’aquests cicles, podeu sol·licitar la matrícula trucant a l’institut (932 232 566) o venir directament a la consergeria de l’Institut.