Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas a Madrid, va tenir lloc la Jornada anual informativa Erasmus+ 2019 Formació Professional.

A la Jornada es van exposar els resultats de la convocatòria Erasmus+ 2018 i les novetats de la convocatòria 2019 per els projectes de mobilitat d’estudiants i de personal de Formació Professional: KA1.

A més a més es va tractar els principals aspectes dels projectes d’associacions estratègiques: desenvolupament i innovació, i intercanvi de bones pràctiques (projectes KA2). En tots dos tipus de projectes es van presentar exemples de bones pràctiques.

A la mateixa jornada es va presentar la carta de mobilitat FP, la guia “Hazte Internacional”, aspectes rellevants del Europass, Euroapprentices, Erasmus+ inclusió entre d’altres.