Relació de vacants per a la gestió en acte públic (26 de juliol 9:30h) de la llista d’espera de preinscripció als cicles formatius de Grau Superior.

Vacants llista d’Espera 26 de juliol 1R 2N
CFPS ICA0 – Administració de sistemes informàtics en xarxa 9
CFPS IPA0 – Assessoria d’imatge personal i corporativa 7
CFPS ISA0 – Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles 13 2
CFPS ISB0 – Il·luminació, captació i tractament d’imatge (M) 8 5
CFPS ISC0 – So per a audiovisuals i espectacles (M) 11
CFPS ISC0 – So per a audiovisuals i espectacles (T) 11
CFPS ISE0 – Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (MATÍ) 11
CFPS TMA0 – Automoció (M) 18

De la resta de cicles no hi ha llista d’espera. Les seves vacants provisionals es podran consultar el dia 31 de juliol.