Relació de vacants a assignar el dimarts 26 de juliol de 2022

 

CFPM FM10 – Soldadura i caldereria 14
CFPM FM21 – Mecanització (manteniment i reparació en rellotgeria) 26
CFPM IC10 – Sistemes microinformàtics i xarxes 17
CFPM IP20 – Estètica i bellesa 28
CFPM IS10 – Video discjòquei i so (MATÍ) 23
CFPM IS10 – Video discjòquei i so (TARDA) 26
CFPM TM10 – Electromecànica de vehicles automòbils 27
CFPM IP10 – Perruqueria i cosmètica capil.lar 12
CFPM TM20 – Carrosseria 36
CFPS EED0 – Sistemes de telecomunicacions i informàtics 8
CFPS FMC0 – Disseny en fabricació mecànica 4
CFPS ICA0 – Administració de sistemes informàtics en xarxa 14
CFPS ICC0 – Desenvolupament d’aplicacions web 2
CFPS IPA0 – Assessoria d’imatge personal i corporativa 11
CFPS IPD0 – Caracterització i maquillatge professional 12
CFPS ISA0 – Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles 7
CFPS ISB0 – Il·luminació, captació i tractament d’imatge (MATI) 7
CFPS ISB0 – Il·luminació, captació i tractament d’imatge (TARDA) 11
CFPS ISC0 – So per a audiovisuals i espectacles (MATÍ) 12
CFPS ISC0 – So per a audiovisuals i espectacles (TARDA) 12
CFPS ISD0 – Producció d’audiovisuals i espectacles 11
CFPS ISE0 – Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (MATÍ) 3
CFPS ISE0 – Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (TARDA) 8
CFPS TMA0 – Automoció (MATÍ) 12
CFPS TMA0 – Automoció (TARDA) 39