Informació i calendari de preinscripció i matrícula TM50 – CFGM de Conducció de Vehicles de Transport per carretera

A l’Institut Mare de Déu de la Mercè s’implanta el cicle formatiu de grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera, amb codi CFPM TM50, adreçada a un col·lectiu singular.

Les places per a col·lectiu singular s’ofereixen segons els següents criteris de prioritat i desempat en l’admissió, atenent les característiques del col·lectiu singular al qual s’adreça la formació:

Oferta de places: 20

Torn: Tarda (de 15:00h a 21:00h)

· Les places s’ofereixen segons els següents criteris de prioritat i desempat en l’admissió, atenent les característiques del col·lectiu singular al qual s’adreça la formació:

a) criteris de prioritat:
Persones que tinguin complerts 18 anys en data d’1 de setembre de l’any d’inici de primer curs del cicle formatiu.
Persones que disposin del permís de conducció de vehicles B en el moment de la matrícula.

b) criteri de desempat:
Si després d’aplicar els criteris de prioritat en l’admissió, hi hagués un empat, la persona admesa serà la de millor expedient acadèmic al·legat.
Si després d’aplicar els criteris de prioritat en l’admissió, hi hagués un empat en les qualificacions al·legades, la persona admesa serà la de més edat.

 

Es pot fer la sol·licitud de preinscripció a aquest cicle i a l’hora fer la sol·licitud telemàtica als altres cicles de grau mitjà mitjançant el procés de preinscripció telemàtic.

Preinscripció (ampliació de dates):

 • Presentació de sol·licituds: del 2 de maig al 10 juny (presencialment a l’Institut: horari)
   • Documentació a presentar:
    • Sol·licitud de preinscripció
    • Certificat de l’expedient acadèmic al·legat que en permeti l’accés.
    • Original i fotocòpia del permís de conducció de vehicles B
    • Alumnat menor d’edat
     • L’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
     • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE del pare, la mare o el tutor legal de l’alumne.
     • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne.
     • L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu.
   •  Alumnat major d’edat
    • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne.
    • L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu.

 

 • Publicació de la llista baremada: 13 de juny

Llista baremada de sol·licituds

 • Període de reclamacions de la llista baremada: 14 al 17 de juny
 • Publicació de la llista baremada un cop resoltes les reclamacions: 20 de juny

Llista baremada un cop resoltes les sol·licituds

 • Publicació llista d’admesos: 1 de juliol.

Llista d’admesos 01/07/2022

Matrícula:

 • Període de matrícula: del 4 al 6 de juliol (presencialment a l’Institut: horari)
 • Data d’Inici de curs:

Informació del cicle