PLANS DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT)

Què es?

El PFI-PTT és una modalitat de programa de transició al treball dissenyada per proporcionar a nois i noies competències bàsiques i professionals que els permetin incorporar-se al món laboral o continuar la formació, especialment en cicles de formació professional de grau mitjà.

Qui el fa?

S’organitza a partir d’un conveni de col·laboració de caràcter anual entre el Departament d’Ensenyament i l’administració local corresponent al lloc on es realitza el programa. També es poden establir convenis entre el Departament d’Ensenyament amb associacions i entitats de caràcter públic i privat, especialment amb empreses o entitats de diversos sectors productius relacionats amb la formació.

A qui s’adreça?

A nois i noies no ocupats que han sortit de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) sense obtenir la titulació. La condició per a inscriure-s’hi és tenir com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa.

Especialitats curs 2020-2021

  • Auxiliar de muntatge d’instal·lacions electrotècniques en edificis.
  • Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.
  • Auxiliar de perruqueria i estètica.
  • Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura.

 

Què s’hi fa?

El programa ofereix:

  • Mòdul de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
  • Mòdul de formació professional per a l’assoliment de les competències professionals, amb un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball. Aquests mòduls completen una qualificació sencera de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya.
  • Accions de seguiment i orientació de l’alumne per tal que cada jove analitzi les capacitats, els interessos i els recursos propis, a fi de prendre decisions en relació amb el seu futur personal i laboral.

Informació

Telèfon  93 223 79 33