.

Proves d’accés-Recollida de certificats (Grau Mitjà i Grau Superior)

 • Els certificats estaran disponibles en la Secretaria el Centre a partir del 14 de julio.
 • Horari de secretaria (dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores)

Proves d’accés-Reclamacions a les qualificacions (Grau Mitjà i Grau Superior)

 • Termini de reclamacions: del 9 al 13 de juliol
 • Procediment a seguir per tal de tramitar la reclamació:
  • L’aspirant ha d’enviar un correu a l’adreça oficial del centre (inslamerce@xtec.cat)
  • L’assumpte del correu ha de ser OBLIGATÒRIAMENT el nom complet de l’aspirant.
  • En el correo l’aspirant ha d’indicar si la reclamació és per grau mitjà o per grau superior, quin és el motiu de la reclamació (de la forma més precisa possible) i quines assignatures vol revisar i per quin motiu.
  • El secretari de la comissió es posarà en contacte amb l’aspirant per tal de resoldre la reclamació

Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).

A la pàgina web Oficial del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/ trobaràs tota la informació i normativa en relació a: calendari, requisits d’accés, exempcions, centres en què es fan les proves, mostres de proves d’anys anteriors i continguts de les proves. A més trobaràs l’enllaç per fer la consulta dels resultats de les proves.

Proves d’accés als cicles formatius de grau superior

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).

A la pàgina web Oficial del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/ trobaràs tota la informació i normativa en relació a: calendari, requisits d’accés, exempcions, centres en què es fan les proves, mostres de proves d’anys anteriors i continguts de les proves. A més trobaràs l’enllaç per fer la consulta dels resultats de les proves.