Preinscripció i matrícula de Programes de formació i inserció (PFI). Curs 2021/2022

Instruccions i calendari de preinscripció i matrícula de Programes de formació i inserció (PFI). Curs 2021/2022
Presentació de sol·licituds: del 10 al 25 de maig de 2021: Atendrem amb cita prèvia (93 223.79.33 o bé al 93 223.25.66)
Entrevistes d’orientació: del 10 al 28 de maig de 2021
Llistes amb el barem provisional: 3 de juny de 2021: llistat1 i llistat2
Sorteig: 4 de juny de 2021
Reclamacions: del 4 a l’11 de juny de 2021
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 16 de juny de 2021: llistat1llistat2
Publicar oferta definitiva: 6 de juliol de 2021: Llistat: ofertaPFI-PIP Llistat: ofertaPTT
Període de matriculació: De l’1 al 10 de setembre de 2021

Tota la informació a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/

Documentació:

 1. Si és major d’edat:
  • DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. (original i fotocòpia)
 2. Si és menor d’edat:
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  (original i fotocòpia)
   Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  (original i fotocòpia)
  • DNI del pare, la mare, el tutor o la tutora de l’alumne.  (original i fotocòpia)
   Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport; i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.  (original i fotocòpia)

  De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Per acreditar la condició de discapacitat s’ha de presentar un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o bé un informe de l’EAP en què s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

 • Una única persona per sol·licitud.
 • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.
 • Atendre les indicacions del personal de l’Institut.
 • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.
 • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.
 • S’ha de portar la documentació preparada (original i fotocòpia)
 • Portar mascareta.

Informació adicional:

Institut Mare de Déu de la Mercè:

 • Codi de centre:  08014401
 • Horari d’atenció Centraleta del’Institut: de 09:00 a 14:00 (932 232 566)

Per a més informació sobre el procés de preinscripció

Mapa escolar de Catalunya