Preinscripció i matrícula de Grau Mitjà

Instruccions i calendari de preinscripció i matrícula de Grau Mitjà. Curs 2020-2021

Calendari de preinscripció de Cicles formatius de grau mitjà de formació professional / Dates importants.

Difusió de l’oferta 29 de maig
Presentació de sol·licituds (electrònica o de suport informàtic) Del 2 al 8 de juny
Presentació de documentació Fins al 9 de juny
Publicació de llistes amb el barem provisional
(És molt important comprobar els resultats)
9 de juliol
Presentació de reclamacions
(les reclamacions s’hauran de presentar mitjançant el formulari següent durant els dies de reclamacions)
Formulari Reclamacions
Del 10 al 14 de juliol
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 15 de juliol
Sorteig del número per al desempat 15 de juliol
Publicació de llistes ordenades definitives 20 de juliol
Publicació oferta definitiva 28 de juliol
Publicació de les llistes d’admesos:
Alumnes assignats a l’Institut Mare de Déu de la Mercè (que tenen plaça per matricular-se a l’Institut al setembre)
Alumnes preinscrits a l’Institut Mare de Déu de la Mercè (llistat d’on us han donat la plaça)
Llista d’espera d’alumnes preinscrits (si no us han donat plaça i us heu preinscrit a l’Institut Mare de Déu de la Mercè)
30 de juliol
Període de matrícula ordinària De l’1 al 7 de setembre
Inici de les classes de Grau Mitjà 14 de setembre

 

1.- Pesentació de la sol·licitud i documentació (del 2 al 8 de juny)

NOTA: En el cas de menors d’edat, la preinscripció l’ha de fer el pare, la mare o tutor/a legal

 

 

OPCIÓ 1.- MOLT RECOMANADA:Sol·licitud electrònica (IdCAT o certificat electrònic i tot validat).

Enviar la sol·licitud i la documentació en format electrònic. Totalment online i no cal enviar documentació si tota ha estat validada.

PASSOS A SEGUIR

 • Pas 1: Disposar d’un certificat digital (DNIe, IDCat Mòbil o altres)

 • Pas 2: Consultar el IDALU http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

 • Pas 3: Emplenar la sol·licitud

 • Pas 4: Comprovar al resguard de preinscripció si la tota la documentació s’ha validat.

  • Si està tota validada, no s’ha d’enviar res. Sol·licitud finalitzada.

  • NOMÉS si indica que hi ha documentació no validada i la primera opció triada en la sol·licitud és Institut Mare de Déu de la Mercè, cal enviar documentació:

   • Mètode d’enviament de la documentació recomanat:

   • Quina documentació s’ha d’enviar? La no validada en la sol·licitud (s’indica a la sol·licitud).

   • Quan? Durant el període de preinscripció més un dia posterior (mirar calendaris en aquest document).

   • Rebràs un correu amb justificant la recepció de la sol·licitud.

 

OPCIÓ 2.- RECOMANADA: Sol·licitud en format electrònic + Enviament documentació si l’Institut Mare de Déu de la Mercè és la 1a opció

Totalment online però cal enviar documentació telemàticament.

 

 • PASSOS A SEGUIR

 • Pas 1: Emplenar la sol·licitud

 • Pas 2: Enviament de documentació

  • Mètode recomanat: formulari d’enviament de documentació (Un cop omplert el formulari no cal enviar la preinscripció i la documentació per mail a l’Institut, ja ens queda registrada i rebreu una resposta de la recepció)

  • Quina documentació? Resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (s’indica a la sol·licitud), escanejada o fotografiada amb qualitat.

  • Quan? Durant el període de preinscripció més un dia posterior (mirar calendaris en aquest document).

  • Rebràs un correu amb justificant la recepció de la sol·licitud.

 

OPCIÓ 3.- NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL: Cita prèvia amb eina corporativa + Mesures de seguretat

Molt Important:

 • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.
 • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.
 • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia. No s’atendrà cap persona sense la cita prèvia.

CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

 • Una única persona per sol·licitud.
 • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.
 • Atendre les indicacions del personal de l’Institut.
 • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.
 • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.
 • S’ha de portar la documentació preparada.
 • Portar mascareta i guants.

 

2.- Pesentació de reclamacions al barem provisional (del 10 al 14 de juliol)

OPCIÓ 1.- RECOMANADA

 • Omplir el formulari de reclamació i adjuntar documentació justificativa a:
  Formulari Reclamacions:

OPCIÓ 2 .- NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL: Cita prèvia amb eina corporativa + Mesures de seguretat

Condicions:

 • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.
 • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.
 • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia. No s’atendrà cap persona sense la cita prèvia.

CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

 • Una única persona per sol·licitud.
 • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.
 • Atendre les indicacions del personal de l’Institut.
 • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.
 • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.
 • S’ha de portar la documentació preparada.
 • Portar mascareta i guants.

 

3.- Matrícula (de l’1 al 7 de setembre)

OPCIÓ 1.- RECOMANADA

 

OPCIÓ 2 .- NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL: Cita prèvia amb eina corporativa + Mesures de seguretat

Condicions:

 • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.
 • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.
 • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia. No s’atendrà cap persona sense la cita prèvia.

CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

 • Una única persona per sol·licitud.
 • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.
 • Atendre les indicacions del personal de l’Institut.
 • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.
 • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.
 • S’ha de portar la documentació preparada.
 • Portar mascareta i guants.

 

Informació adicional:

Institut Mare de Déu de la Mercè:

 • Codi de centre:  08014401
 • Horari d’atenció Centraleta del’Institut: de 09:00 a 14:00 (932 232 566)
 • Horari d’atenció a la preinscripció de Grau Mitjà: de 10:00 a 14:00 (634 288 830)

Per a més informació sobre el procés de preinscripció “Estudiar a Catalunya

Informació preisncripció

Mapa escolar de Catalunya

Directori de tècnics i tècniques del Servei d’Orientació – Pla Jove