PLANS D’INICIACIÓ PROFESSIONAL (PIP)

Què es?

El PFI-PIP és una modalitat de programa de formació i aprenentatge professional dissenyada per proporcionar a nois i noies competències bàsiques i professionals que els permetin incorporar-se al món laboral o continuar la formació, especialment en cicles de formació professional de grau mitjà.

Qui el fa?

La Direcció General de Centres Públics, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, determina l’oferta dels programes de formació i aprenentatge professional en cada institut.

A qui s’adreça?

A nois i noies no ocupats que han sortit de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) sense obtenir la titulació. La condició per a inscriure-s’hi és tenir com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa.

Especialitats 2020-2021

  • Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura
  • Auxiliar de perruqueria i estètica

Què s’hi fa?

El programa ofereix:

  • Mòdul de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
  • Mòdul de formació professional per a l’assoliment de les competències professionals, amb un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball. Aquests mòduls completen una qualificació sencera de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya.
  • Accions de seguiment i orientació de l’alumne per tal que cada jove analitzi les capacitats, els interessos i els recursos propis, a fi de prendre decisions en relació amb el seu futur personal i laboral.

Informació

Telèfon   932 23 25 66