PAU – Convocatòria 2023 (actualitzat, novembre 2022)

Els titulats tècnics de cicles formatius de grau superior (CFGS) poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.

Tanmateix, per accedir a algun estudi de grau, aquests estudiants poden considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, poden fer exàmens per apujar la nota d’admissió a la universitat.

  • Calendari 2023

Les dates de la prova del 2023 són:

−      Convocatòria de juny: dimecres 7, dijous 8 i divendres 9 de juny.

−      Últim dia per validar la matrícula de PAU de l’alumnat matriculat a la fase específica de la PAU: divendres 26 de maig. Trobareu adjunt el document amb els “Requisits per a la inscripció a la PAU de l’alumnat d’últim curs de CFGS”

−      Tribunal Especial i d’Incidències: dimarts 13, dimecres 14 i dijous 15 de juny.

−      Convocatòria de setembre: dimarts 5, dimecres 6 i dijous 7 de setembre.

 

 

Informació maig 2022:

Instruccions de la matrícula a la PAU ordinària 2022. Alumnat últim curs de CFGS

Portal d’accés a la universitat: Registre al portal i Matrícula PAU. Breu guia de com fer el registre al Portal d’accés i la matrícula a la PAU

 

  • Un cop l’alumnat es matriculi, l’Institut rep un certificat, que retorna omplert i signat a la Oficina d’Accés a la Universitat, a fi de validar l’alumnat que podrà accedir a la fase específica de les PAU (L’alumnat que s’ha matriculat a les PAU no ha de gestionar res d’aquest certificat).

 

  • Calendari.

El termini de matrícula a la fase específica de la PAU 2022 és:

 Convocatòria ordinària PAU 2022

  •  Matrícula a la PAU: de dilluns 16 a dimarts 31 de maig de 2022 des del portal d’accés a la universitat.
  • L’alumnat que es troba al darrer curs del cicle formatiu de grau superior ha de tenir superat els mòduls teòrics que componen el cicle formatiu de què es tracti com a últim dia el dijous 2 de juny, perquè la seva matrícula sigui vàlida.
  • Les proves d’accés a la universitat, convocatòria ordinària són el dimarts 14, dimecres 15 i dijous 16 de juny de 2022.
  • Publicació resultats PAU: dimecres 29 de juny de 2022.

 

Convocatòria extraordinària PAU 2022

  • Matrícula a la PAU: de dilluns 18 a divendres 22 juliol de 2022 des del portal d’accés a la universitat.
  • Les proves d’accés a la universitat, convocatòria extraordinària, són el dimarts 6, dimecres 7 i dijous 8 de setembre de 2022.
  • Publicació resultats PAU: dilluns 19 de setembre de 2022.

 

Tota la informació referent les matèries de PAU està ja actualitzada al web on podeu consultar tant l’estructura de l’examen, com el criteris generals d’avaluació i, si escau, altra informació addicional sobre cadascuna de les matèries:

Més informació al Canal Universitats

https://universitats.gencat.cat/ca/preguntes-frequents-contacte/dubtes-preguntes-temes/proves-resultats/pau-per-als-estudiants-de-cicles-formatius-de-grau-superior/