PAU – Convocatòria 2021 (actualitzat, gener 2021)

Els titulats tècnics de cicles formatius de grau superior (CFGS) poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.

Tanmateix, per accedir a algun estudi de grau, aquests estudiants poden considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, poden fer exàmens per apujar la nota d’admissió a la universitat.

  • Un cop l’alumnat es matriculi, l’Institut rep un certificat, que retorna omplert i signat a la Oficina d’Accés a la Universitat, a fi de validar l’alumnat que podrà accedir a la fase específica de les PAU (L’alumnat que s’ha matriculat a les PAU no ha de gestionar res d’aquest certificat).

 

  • Calendari.

El termini de matrícula per a la PAU 2021 és:

 Convocatòria ordinària PAU 2021

 Matrícula a la PAU: del divendres 14 al dijous 27 de maig de 2021 des del portal d’accés a la universitat.

  • L’alumne/a haurà de consultar el lloc d’examen al portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat).
  • Les proves d’accés a la universitat, convocatòria ordinària són el dimarts 8, dimecres 9, dijous 10 i divendres 11 de juny de 2021.
  • Publicació resultats PAU: divendres 25 de juny de 2021.

Convocatòria extraordinària PAU 2021

  • Matrícula a la PAU: del dilluns 19 al divendres 23 juliol de 2021 des del portal d’accés a la universitat.
  • Les proves d’accés a la universitat, convocatòria extraordinària, són el dimarts 7, dimecres 8 i dijous 9 de setembre de 2021.
  • Publicació resultats PAU: dilluns 20 de setembre de 2021.
  •  Horari.

L’horari dels exàmens i la distribució de les matèries seran les mateixes que l’any 2020 i el podeu consultar a http://universitats.gencat.cat/ca/pau/

  •  Matèries.

Tota la informació referent les matèries de PAU està ja actualitzada al web on podeu consultar tant l’estructura de l’examen, com el criteris generals d’avaluació i, si escau, altra informació addicional sobre cadascuna de les matèries:

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/

Recordeu que els models d’examen d’anys anteriors estan disponibles a http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/

 

Més informació al Canal Universitats