Migració del gestor de correu electrònic del domini @lamerce.com

S’ha dut a terme la Migració del correu @lamerce.com a Google Suite For Education.

A partir d’ara, els correus és rebran i s’enviaran des de la suite Google GMAIL: Heu d’accedir a l’adreça: https://mail.google.com o bé correu.lamerce.com:
  • Usuari: El vostre usuari de la intranet seguit de @lamerce.com (p.ex: uexemplar@lamerce.com)
  • Contrasenya: La vostra contrasenya de la intranet, la que feu servir per iniciar sessió als PCs

EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 S’ELIMINARAN ELS COMPTES DE CORREU DEL SERVIDOR ANTIC (serviciocorreo.es).

Els qui volgueu migrar els correus del servidor antic al GMAIL podeu seguir el següent manual:

Accès al correu @lamerce.com

  • Nou sistema per rebre i enviar correus del domini @lamerce.com

Accès als correus antics

  • No es poden rebre correus en aquesta aplicació. Només consultar correus anteriors a la migració.