Material i llibres de la família Imatge i So

Preu orientatiu del cost de cada cicle formatiu (material tècnic, sortides escolars, llibres, etc.)

A principi de curs el tutor de cada cicle concretarà el material.

 

Curs Cicle formatiu
Preu aprox.
1r i 2n CFGM Vídeo discjòquei i so 100,00€
1r CFGS So per a audiovisuals i espectacles 110,00€
2n CFGS So per a audiovisuals i espectacles 30,00€
1r CFGS Animació 3D, jocs i entorns interactius 125,00€
2n CFGS Animació 3D, jocs i entorns interactius 30,00€
1r CFGS Il·luminació i captació d’imatges 110,00€
2n CFGS Il·luminació i captació d’imatges 420,00€*
1r CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles 55,00€
1r CFGS Realització de projectes d’audiovisuals 115,00€
2n CFGS Realització de projectes d’audiovisuals 15,00€

*el preu orientatiu suposa l’adquisició d’una càmera fotogràfica Reflex digital (~400,00€), si no se’n disposa de cap.