Material i llibres de la família Informàtica

Per a tots els cicles de la família d’Informàtica es farà servir el següent material

Mòdul Cicle Material Preu aprox.
Tots Tots disc dur extern USB 2,5″, mínim 250 GB sense alimentació externa 80€