Material i llibres de la família Imatge Personal

 

Curs Cicle formatiu
Preu aprox.
1r  Estètica i bellesa Material:  264,73€   Llibres 100€   *
2n Estètica i bellesa 146,12 €
1r Assessoria d’imatge perosnal i corporativa 162,40 €
1r Caracterització i maquillatge professional 396,66 €
2n Caracterització i maquillatge professional 114,83€

 * El professorat indicarà quins llibres s’han de comprar a inici de curs

Aquí tenen detallat el material que s’inclou a cada curs, així com les CONDICIONS PAGAMENT de l’empresa que el departament d’Imatge Personal suggereix per la seva compra, ja que l’ha seleccionat i valorat, Comercial Brumen.

El departament d’Imatge Personal només vol facilitar i agilitzar la compra del material i assegurar-se que és el material adient pel desenvolupament de les classes. Si decideix fer la comprar a l’empresa Comercial Brumen, tant les condicions de pagament com les reclamacions de possibles anomalies es faran directament amb l’empresa.

El material arribarà a l’institut durant els primers dies de classe i serà repartit per la mateixa empresa a hores concertades que seran informades pel tutor o tutora de grup.

CONDICIONS PAGAMENT

Llistat de Material per cursos

El material es paga mitjançant transferència bancària al BBVA. Aquesta es pot realitzar des de la matriculació fins al dia 25 de setembre.

Hi heu de fer constar:

-IBAN: ES07 0182 8189 6402 0020 8594

DADES DEL BENEFICIARI: COMERCIAL BRUMEN

-IMPORT:
-CONCEPTE:-NOM ALUMNA/E (NO DE QUI FA L´INGRÉS) 
          -INSTITUT I CURS
Haureu de conservar el resguard per, en cas de dubte, poder fer
el lliurament del material sense problemes. 
Tel. 93.733.10.96