Material i llibres de la família Imatge Personal (curs 2021-2022)

 

Curs Cicle formatiu
Preu aprox.
1r  Estètica i bellesa Material:  272,60 €   Llibres *
2n Estètica i bellesa 125,90 €
1r Assessoria d’imatge personal i corporativa 173,25 €
1r Caracterització i maquillatge professional 362,50 €
2n Caracterització i maquillatge professional 98,37 €
1r Perruqueria i cosmètica capil·lar 268,90 €**

 * El professorat indicarà quins llibres s’han de comprar a inici de curs
** Existeix un suplement addicional de 64,75€ (i opcional) per si l’estudiant vol més qualitat en el material (assecador, tisores,…). Si és així, el preu seria de 268,90 € + 64,75 €.

Aquí tenen detallat el material que s’inclou a cada curs, així com les CONDICIONS PAGAMENT de l’empresa que el departament d’Imatge Personal suggereix per la seva compra, ja que l’ha seleccionat i valorat, Comercial Brumen.

El departament d’Imatge Personal només vol facilitar i agilitzar la compra del material i assegurar-se que és el material adient pel desenvolupament de les classes. Si decideix fer la comprar a l’empresa Comercial Brumen, tant les condicions de pagament com les reclamacions de possibles anomalies es faran directament amb l’empresa.

El material arribarà a l’institut durant els primers dies de classe i serà repartit per la mateixa empresa a hores concertades que seran informades pel tutor o tutora de grup.

CONDICIONS PAGAMENT

Llistat de Material 1 per cursos

Llistat de Material 2 per cursos

El material es paga mitjançant transferència bancària al BBVA. Aquesta es pot realitzar des de la matriculació fins al dia 10 de setembre.

Hi heu de fer constar:

-IBAN: ES07 0182 8189 6402 0020 8594

DADES DEL BENEFICIARI: COMERCIAL BRUMEN

-IMPORT:
-CONCEPTE:-NOM ALUMNA/E (NO DE QUI FA L´INGRÉS) 
          -INSTITUT I CURS
Haureu de conservar el resguard per, en cas de dubte, poder fer l'entrega
sense problemes. Els ingressos mal realitzats o sense nom podran portar
uns dies de demora en l'entrega ja que no els podem identificar
correctament, al igual que amb els abonats fora de termini.

Recordeu REPASSAR SEMPRE el material el dia de l'entrega per evitar
possibles problemes ja que, transcorreguts 3 dies no s'acceptaran
reclamacions.

PER A DUBTES O FRACCIONAMENT CONTACTAR AMB COMERCIAL BRUMEN AL TEL.
937331096 O PER MAIL A comercialbrumen@gmail.com