Cicles Formatius
Torn matí (M) de 08:15 a 14:15
Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

Família Professional

Cicles Formatius de
Grau Mitjà

(Preu de la matrícula)

Cicles Formatius de
Grau Superior

(Preu de la matrícula)

Electricitat/Electrònica

http://electronica.lamerce.com

Instal·lacions de telecomunicacions (M) Sistemes de telecomunicació i informàtics (1r curs torn de matí i 2n curs torn de tarda)

Imatge i So

http://imatgeiso.lamerce.com

Vídeo discjòquei i so (M i T) Animacions 3D, jocs i entorns interactius (M i T)

Il·luminació , captació i tractament d’imatge (M)

Producció d’audiovisuals i espectacles (T)

Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (T)

So per a audiovisuals i espectacles (M i T)

Fabricació Mecànica

http://metall.lamerce.com

Soldadura i caldereria (M)

Manteniment i reparació en rellotgeria (T)

Disseny en fabricació mecànica (T)

Informàtica i Comunicacions

http://informatica.lamerce.com

Sistemes microinformàtics i xarxes (M) Desenvolupament d’aplicacions web (T)

Administració de sistemes informàtics en la xarxa (T)

Imatge Personal

http://imatgepersonal.lamerce.com

Estètica i bellesa (M i T)

Transports i Manteniment de Vehicles

http://automocio.lamerce.com

Electromecànica de vehicles (M)
Carrosseria (M)