Interpretació i Representació Gràfica

Soldadura i Caldereria

Benvinguda/t al mòdul MP01

Et donem la benvinguda a aquest espai de treball del mòdul.

Actualitat en el dibuix tècnic (o no tan tècnic)

Tasques setmanals

Tasca 3 (Setmana del 5 de maig)

Per aquesta setmana haureu de dibuixar un plànol amb l’assemblatge de la premsa que ja coneixeu.

El plànol ha de tenir una única vista en secció on es puguin veure totes les peces a una escala adient i una altre vista amb una escala més petita que indiqui la línia o línies de tall corresponents a la vista en secció.

El plànol ha d’incloure el seu caixetí i taula de peces.

Podeu trobar els plànols de les peces i una vista isomètrica del conjunt al següent enllaç.

 

Tasca 2 (Setmana del 20 d'abril)

Per aquesta setmana haureu de dissenyar correctament el caixetí per al plànol de l’assemblatge.

Els que esteu treballant en Inventor heu de veure primer el vídeo a la dreta.

A la imatge a sota podeu veure el elements:

Agregar el caixetí a un plànol

Tasca 1 (Setmana del 14 d'abril)

Per aquesta setmana i començar a escalfar-nos per treballar us deixo:

a) a l’apartat de coneixements (més avall), us deixo uns vídeos sobre la simbologia de la soldadura segons AWS. És important veure’ls ja que farem un treball més endavant.

b)  dibuixar amb regla en un paper o amb l’ordinador (Inventor o semblant), amb vora i caixetí, el conjunt mostrat al vídeo a la dreta amb tots els detalls explicats al vídeo. Entra al nostre Moodle on pots trobar el lliurament corresponent. Si el fas en paper, has d’enviar el plànol escanejat o foto.

Representacio normalitzada de conjunts

Coneixements

Simbologia
ANSI / AWS

Aquests vídeos fa un recull de les característiques principals de les indicacions de soldadura en el sistema del Estats Units. Alguns països llatinoamericans utilitzen normatives semblants a aquesta, com per exemple Mèxic, i altres com Colòmbia utilitzen una normativa semblant a l’Europea. 

Vistes