Experiències

Aquestes són algunes imatges de les experiències viscudesamb l'Erasmus + al nostre institut.