Erasmus+

Institut Mare de Déu de la Mercè
Què és?

Erasmus+ és el programa integrat de la Unió Europea (UE) que engloba les iniciatives en educació, formació, joventut i esport.

+20

beques per gestionar cada any

+20

alumnes mobilitzats entre GS, GM i PFI

+5

job shadowings fets i altres

+15

socis a Europa per compartir experiències

Quant dura?

Té una vigència de set anys: actualment l’estem renovant per als propers anys.

Quins objectius principals té, vinculats a la joventut?

Millorar el nivell de competències bàsiques i habilitats de les persones joves, amb especial atenció als i les joves amb menys oportunitats.

Promoure la participació en la vida democràtica a Europa, la ciutadania activa, el diàleg intercultural, la solidaritat i la inclusió social.

Incrementar les oportunitats de mobilitat.

Millorar la qualitat del treball en l'àmbit de la joventut, en particular mitjançant una major cooperació entre les organitzacions juvenils.

Complementar les reformes de polítiques de joventut a nivell local, regional i nacional.

Donar suport al reconeixement de l'aprenentatge no formal.

Potenciar la dimensió internacional de les activitats per a joves.

Encara tens dubtes?

Volem donar el millor servei possible, intenta consultar els teus dubtes en aquesta WEB i si no trobes les respostes, contacta’ns.

per a l'alumnat

per al professorat

internacional@lamerce.com