Últim pas

Les persones seleccionades han de presentar via Google Classroom, la documentació indicada en aquesta pàgina.

Data límit per presentar la documentació

No hi ha cap data disponible - no hi ha convocatòria en curs.

Documents ha presentar

  1. DNI, NIE i/o Passaport escanejat.
  2. Carta d’acceptació omplerta i signada.
  3. Dades bancàries. Ha d’aparèixer el titular del compte, nombre del banc i el codi internacional IBAN i BIC (SWIFT).
  4. Fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea o el resguard de la tramitació de la mateixa.

Si hi hagués qualsevol problema amb el lliurament de la documentació, enviar un email a internacional@lamerce.com

Encara tens dubtes?

Volem donar el millor servei possible, intenta consultar els teus dubtes en aquesta WEB i si no trobes les respostes, contacta'ns.
internacional@lamerce.com